visacka facebook

blank

blank

Expresní terapie

Exprese či výraz je zvláštním typem lidské aktivity, v níž člověk spontánně vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spjaté zkušenosti a poznatky. Využívá umělecké prostředky. Exprese je specifický druh komunikace, to co prožíváme, dáváme najevo dojmy, pocity.

Úrovně exprese:

  • biologická - podoba nekontrolovatelného vyjádření emocí-jako zvíře
  • kontrolovaná - pocity vyjadřuje kontrolovaně-ukaž jak si veselý
  • umělecká - nejvyšší, hraje divadlo, namaluje obraz

Expresivní terapie většinou obsahují dvě složky, a to složku receptivní (vnímání umění) a složku aktivní (tvoření umění). Expresivní techniky jsou metody, při kterých se člověk vyjadřuje verbálně i neverbálně pomocí specifických medií, která mohou být umělecká nebo pohybová. Tyto techniky uvolňují úzkost a vnitřní napětí, která doprovází spoustu somatických a psychických nemocí. Expresivní techniky mohou probíhat buď jako individuální nebo skupinové terapie.

 

Můžeme je rozdělit na: 

  • dramaterapii – za použití dramatických prostředků;
  • teatroterapii – za použití divadelních prostředků (např. příprava kulis, kostýmů, technického zázemí a veřejná realizace divadelního tvaru);
  • psychodrama – za použití řízené dramatické improvizace;
  • muzikoterapii – za použití hudebních prostředků (využívání melodie, harmonie, rytmu, zvukové barvy, dynamiky, tempa, druhu taktu);
  • biblioterapii, poetoterapii – používá literárních prostředků
  • arteterapie – používá výtvarných prostředků;

Novinky

Nový termín semináře na Moravě!

Vypsali jsme nové termíny seminářů na Moravě

Více info najdete zde: 

28. 10. 2023 Seminář Příprava psa na canisterapeutickou zkoušku (Babice u Šternberka) - propozicepřihláška on-line

Číst dál...

Semináře a workshopy

Aura Canis, z. s. pro Vás průběžně připravuje nabídku seminářů a workshopů. Aktuální nabídku můžete sledovat zde:

Číst dál...

Canisterapie

NOVÝ TERMÍN!!! semináře Canisterapie u seniorů 18. 10. 2023

Seminář Canisterapie u seniorů (Dolany u Jaroměře) - propozicepřihláška on-line

Spolupráce s Nadačním fondem NEJEN SRDCEM

Navázali jsme spolupráci s Nadačním fondem NEJEN SRDCEM. V období 13. 7. - 13. 8. 2017 každý den od 20 hod probíhá v divadle Hybernia muzikálové představení Mamma Mia! I vy můžete přispět do kasičky na naše canisterapeutické psy!

Ukončení spolupráce Aura Canis, z. s. s UPOL - Canisterapeutický výcvik

Aura Canis, z. s. letošním rokem ukončuje spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci na programu Canisterapeutický výcvik v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Podpořte nás

platba 500kc  platba 300kc