visacka facebook

blank

blank

O nás

Jak to začalo

Jana Dohnalová (Šternberk) a Jana Pečenková (Mokrovousy) se kdysi začaly zajímat o canisterapii, a to aniž by ani jedna věděla o svém novém koníčku. Pak se jednou se svými psy potkaly na společné akci a probraly klady a zápory prvních canisterapeutických pokusů. Nadšení bylo z počátku veliké, tenkrát to byla novinka a jedna z terapií "v plenkách". Ale chybělo spoustu věcí - pomůcky, metodika, zkoušky, vzdělání a hlavně zázemí. Tak padl návrh založit sdružení. V počátku byly obavy, že to na tak velkou vzdálenost nemůže nikdy fungovat. A "naštěstí" jsme se mýlili. Organizace Aura Canis vznikla 10. 3. 2006 a založily ji tři členky. Počet členů vzrostl několikanásobně a dnes pyšníme se téměř celorepublikovou působností. Postupem času jsme se začali zabývat i felinoterapií . Naši činnost jsme rozšířili i o vzdělávací programy ve školách. Jsme velmi pyšné na to, že u naší organizace mohou zájemci nejen složit canisterapeutické či felinoterapeutické zkoušky, ale také získat akreditované vzdělání, které organizujeme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jsme vděční sponzorům, bez nich by naše týmy nebyly vybavené kvalitními pomůckami a leccos by se vůbec nedělo.

Kdo jsme a čím se zabýváme

Účelem spolku je pomoc osobám, zejména sociálně znevýhodněným či osobám se zdravotním postižením, ke zlepšení kvality života prostřednictvím zooterapie a expresivních terapií (např. muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, atd). Dále podpora, rozvoj a popularizace zooterapie a vzdělanost veřejnosti v tomto oboru.

Činnost spolku je zejména působení zooterapeutických týmů ve školských, sociálních a zdravotních zařízeních a v rodinách u osob s postižením a u osob sociálně znevýhodněných; výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, pořádání přednášek, osvětová činnost a vzdělávání v oblasti zooterapie.

Konzultace při výcviku canisterapeutických psů a přípravě canisterapeutů, konzultace při výběru a výchově felinoterapeutických koček a přípravě felinoterapeutů. Pořádání zkoušek psovodů a psů pro canisterapeutickou činnost, pořádání zkoušek majitelů koček a koček pro felinoterapeutickou činnost.

Vykonávání expresivních terapií.

Co je naším cílem

Cílem spolku je zejména využití zooterapií k zlepšení bio - psycho - sociálního stavu osob; spolupráce s pedagogy, speciálními pedagogy, psychology, osobními asistenty, psychiatry, fyzioterapeuty a dalšími odborníky při působení zooterapeutických týmů. Informování široké veřejnosti o zooterapiích a spolupráce s jinými subjekty majícími obdobné cíle, jakož i se státními institucemi, obcemi a dalšími organizacemi. Vzdělávání v oblasti zooterapií.

Z veřejných akcí pořádaných Aura Canis, z. s. je pořizovaná fotodokumentace (popř. videozáznam), které může pořadatel využít pro vlastní potřebu, k prezentacím, dokumentaci, propagaci a na propagační materiály.

Novinky

Nový termín semináře na Moravě!

Vypsali jsme nové termíny seminářů na Moravě

Více info najdete zde: 

28. 10. 2023 Seminář Příprava psa na canisterapeutickou zkoušku (Babice u Šternberka) - propozicepřihláška on-line

Číst dál...

Semináře a workshopy

Aura Canis, z. s. pro Vás průběžně připravuje nabídku seminářů a workshopů. Aktuální nabídku můžete sledovat zde:

Číst dál...

Canisterapie

NOVÝ TERMÍN!!! semináře Canisterapie u seniorů 18. 10. 2023

Seminář Canisterapie u seniorů (Dolany u Jaroměře) - propozicepřihláška on-line

Spolupráce s Nadačním fondem NEJEN SRDCEM

Navázali jsme spolupráci s Nadačním fondem NEJEN SRDCEM. V období 13. 7. - 13. 8. 2017 každý den od 20 hod probíhá v divadle Hybernia muzikálové představení Mamma Mia! I vy můžete přispět do kasičky na naše canisterapeutické psy!

Ukončení spolupráce Aura Canis, z. s. s UPOL - Canisterapeutický výcvik

Aura Canis, z. s. letošním rokem ukončuje spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci na programu Canisterapeutický výcvik v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Podpořte nás

platba 500kc  platba 300kc