Otevíráme
lidská srdce

O nás

Účelem spolku je pomoc osobám, zejména sociálně znevýhodněným či osobám se zdravotním postižením, ke zlepšení kvality života prostřednictvím zooterapie a expresivních terapií (např. muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, atd). Dále podpora, rozvoj a popularizace zooterapie a vzdělanost veřejnosti v tomto oboru.

Naši terapeuté